คลาสสำหรับผู้ที่พี่งเริ่มเรียน (Bjj Fundamentals)

 

คลาสเริ่มต้นจะประกอบไปด้วยเซตวอร์มอัพฝึกการเคลื่อนไหวเพื่อสอนกลไกการ ทำงานของร่างกายที่จะต้องใช้ในจิวจิทซึและเซตของเทคนิคการเคลื่อนไหวแบบ ต่างๆที่จะต้องฝึกไปในแต่ละสัปดาห์

โครงสร้างของหลักสูตรนี้ออกแบบมา เพื่อแนะนำพื้นฐานทุกอย่างสำหรับการวางตำแหน่งของร่างกาย เทคนิค ท่าซับมิชชั่นและการหลบหลีกจากตำแหน่งที่เสียเปรียบ คลาสเหล่านี้จะเตรียมความพร้อมทางจิวจิทซึให้กับคุณสำหรับทั้งด้านการ ป้องกันตัวและการเล่นเพื่อกีฬา

 

คลาสสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์แล้ว (BJJ Intermediate)

เมื่อผู้เรียนมีประสบการณ์การฝึกจิวจิทซึมากกว่า 3 เดือน ขึ้นไปจะต้องเริ่มแสดงเทคนิคต่างๆเมื่ออีกฝ่ายต่อต้านและระหว่างการต่อสู้ จริง รวมไปถึงจะต้องฝึกการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นไป คลาสนี้จะเสริมสร้างร่างกาย ความแข็งแกร่งและความมั่นใจให้กับผู้ฝึกอย่างเห็นได้ชัด ผู้ฝึกจะได้รับประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันและพัฒนาจิวจิทซึของแต่ ละคนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น